Zorgdomein linked campagnes

Linkedin campagnes voor specifieke doelgroepen

ZorgDomein is een onafhankelijk, digitaal informatie- en communicatieplatform. Een merk met een missie: ZorgDomein wil de zorg toegankelijk en betaalbaar houden, de kwaliteit borgen en, waar mogelijk, verbeteren. Voor iedereen.

Uitdaging

ZorgDomein richt zich op een zeer specifieke doelgroep: namelijk zorgprofessionals. Een uitdaging om deze doelgroep(en) te vinden en te activeren.

ZorgDomein wilde verder werken aan haar naams- en propositiebekendheid.

Aanpak

In samenwerking met Vuur Utrecht is een campagne ontwikkeld. Waarbij het doel was om de interactie met doelgroep te gaan opzoeken en onderdeel te laten zijn van de campagne. Kennis en ervaring delen als uitgangspunt.  Bijvoorbeeld de mening vragen naar bepaalde knelpunten in de zorg en hoe hier mee om te gaan.  

Grote uitdaging waar en hoe tegen welk budget bereik je deze doelgroep?

Samen met Vuur zijn er meerdere creatieve geproduceerd en hebben we een Linkedin campagne opgezet gericht op oa Huisartsen, Ziekenhuis directie en managers.

De doelgroepen zijn gevraagd hun mening te delen, door een vragenlijst in te vullen. De inzichten uit de vragenlijst zijn gebruikt voor het verder ontwikkelen van de content en de resultaten zijn gedeeld met de doelgroep en beschikbaar gesteld op de site.

Resultaat

Een succesvolle campagne, waarbij veel kennis door de doelgroepen is gedeeld. Inzichten zijn gepubliceerd in de vorm van een download PDF op de site. Door meerdere creatives te ontwikkelen en de inhoud te baseren op basis van de inzichten verkregen vanuit de doelgroep zelf, was de campagne zeer relevant. Hierdoor konden we een zeer efficiënte en effectieve campagne draaien. 

Sleutel van het succes was enerzijds het idee om de doelgroep onderdeel te laten zijn van de campagne en super relevante insight te gebruiken voor de communicatie naar de doelgroep. En anderzijds hierdoor heel gericht kunnen targetten op een moeilijk te bereiken doelgroep.

 

in by