Mantelaar

Mantelaar koppelt medisch studenten aan thuiswonende ouderen om daarmee hun naasten en mantelzorgers te ondersteunen.

Uitdaging

Mantelaar heeft een nieuwe communicatierichting die ook op de website en online kanalen dient te worden doorgevoerd. Naast stijl aanpassingen is de website aan conversie-optimalisatie toe.

Aanpak

Door middel testing (o.a. heatmaps en A/B tests) is de website geoptimaliseerd en in stijl gebracht met de nieuwe communicatierichting. Er zijn meerdere lead funnels gecreëerd en SEO is geoptimaliseerd

Resultaten

Eenheid in stijl en uitstraling van de website en kanalen. De optimalisatie van de website heeft tot een stijging van aanvragen geleid.

in by